ATRAPE & PIBLIKASYON

LAPECH DLO SALE

Gid pou Desandan Pwason Reef san danje 

Venting oswa Desandan pwason resif se yon konpetans esansyèl pou pratik lapèch responsab ak dirab.

Gid pou Desandan Pwason Reef san danje

Nan gid sa a, nou pral fè ou nan etap sa yo pou desann san danje pwason resif, asire yo lage siksè ak prezèvasyon nan ekosistèm maren yo.

Li enplike nan retounen pwason nan abita natirèl yo nan pwofondè pou minimize risk pou barotrauma ak amelyore chans yo pou yo siviv.

• Aparèy desandan oswa zouti vantilasyon. • Pens oswa zouti dekrochaj.

Materyèl ki nesesè:

Bon kalite pwason lage zouti tankou yon

Evalye Kondisyon Pwason an

ETAP NAN:

Anvan ou desann yon pwason resif, evalye kondisyon li pou detèmine si li ka libere oswa si li mande plis entèvansyon.

Si pwason an blese grav oswa si li pa gen chans pou l siviv, li ka pi apwopriye pou voye l nan fason imen olye ke eseye yon lage.

Prepare Aparèy Desandan an

ETAP NAN:

Si pwason an se libere, pare aparèy desann ou a. Zouti sa yo fèt pou ede pwason byen vit retounen nan pwofondè. Tache aparèy la byen sou yon liy oswa yon kòd ki pi long pase pwofondè dlo ou gen entansyon desann pwason an. Asire w ke aparèy la an bon kondisyon travay epi li pa gen okenn ankourajman oswa obstak.

Manyen pwason an ak swen

ETAP NAN:

Dousman ak byen fèm atrab pwason an san yo pa lakòz plis mal. Evite manyen branch pwason an oswa zòn sansib yo. Si pwason an branche byen fon, sèvi ak pens oswa yon zouti dehooking pou retire zen an pandan w ap minimize tan pou manyen.

Lage Pwason nan Pwofondè

ETAP NAN:

Yon fwa ou gen yon bon kenbe sou pwason an, bese li nan dlo a tèt premye, asire yon antre lis. Piti piti bese pwason an nan pwofondè vle a pa kite soti liy. Fè atansyon ak reyaksyon pwason an pandan desandan an. Si li parèt pou reprann fòs ak naje ale, ou ka lage li. Sinon, kontinye bese li nan yon pi gwo pwofondè jiskaske li demontre siy rekiperasyon ak naje lwen fòtman.

Obsève epi aprann

ETAP NAN:

Pandan w ap desann pwason an, sonje konpòtman li ak nenpòt chanjman ki fèt nan kondisyon li. Enfòmasyon sa a ka ede amelyore teknik ou epi fè ajisteman pou pwochen laj.

Swiv Egzijans Legal ak Meyè Pratik

Toujou respekte règleman lapèch lokal yo ak direktiv lè w ap desann pwason resif. Abitye tèt ou ak nenpòt restriksyon gwosè oswa espès, ansanm ak règ konsènan zòn pwoteje. Anplis de sa, konsidere adopte pi bon pratik, tankou sèvi ak zen sèk, ak anplwaye teknik apwopriye manyen pwason, pou diminye blesi ak amelyore pousantaj siviv pwason ki lage.

Desandan ak vantilasyon Pwason Reef

Desandan pwason resif se yon konpetans enpòtan pou pechè responsab ak moun ki gen konsèvasyon. Sonje byen, pratike katch-and-release ak lapèch responsab ale yon fason lontan nan asire dirabilite nan oseyan nou yo pou jenerasyon kap vini yo.

LIKE, SWIV & ABONE

NOUVO KONTISYON SEMAKN