Lapèch ak move tan: yon gid pou devan ak presyon barometrik

Lapèch: Fwon tan ak presyon barometrik

Lapèch ak move tan:
Fwon ak presyon barometrik

Lapèch: Fwon tan ak presyon barometrik

Yon Gid Lapèch nan Fwon Meteyo ak Presyon Barometrik

Lapèch ak move tan

Fwon metewolojik yo ka gen yon gwo enpak sou kondisyon lapèch. Yo ka chanje tanperati dlo a, afekte konpòtman pwason yo, epi chanje modèl manje bèt akwatik yo. Konprann ki jan fwon move tan afekte lapèch ka ede w planifye pwochen vwayaj lapèch ou epi ogmante chans ou genyen pou w pran pwason.

Ki sa ki Front Weather?

Yon devan move tan se yon fwontyè ki separe de mas lè diferan. Lè de mas lè ki gen diferan tanperati, nivo imidite, ak presyon atmosferik fè kolizyon, yon devan move tan fòme. Gen kat kalite prensipal fwon move tan: fwon frèt, fwon cho, fwon estasyonè, ak fwon occluded.

Front frèt

Fwon frèt rive lè yon mas lè frèt deplase yon mas lè cho. Yo anjeneral pote tanperati pi fre, van rafal, ak presipitasyon. Fwon frèt yo ka lakòz pwason vin pi aktif ak manje pi souvan.

Fwon frèt yo ka lakòz pwason yo deplase nan dlo ki pi fon, sa ki fè yo pi aksesib pou pechè yo.

Fwon cho

Fwon cho rive lè yon mas lè cho deplase yon mas lè frèt. Yo anjeneral pote tanperati pi cho, mwens van, ak plis imidite. Fwon cho ka lakòz pwason yo vin mwens aktif ak manje mwens souvan.

Warm Fronts ka lakòz pwason tou deplase nan dlo pi fon, sa ki fè yo pi difisil pou trape.

Front estasyonè

Fwon estasyonè rive lè de mas lè rankontre men ni pa avanse. Yo ka pote peryòd pwolonje nan presipitasyon, kouvri nwaj, ak imidite. Fwon estasyonè ka lakòz pwason vin enprevizib ak pi difisil pou trape.

Fwon Estasyonè yo ka lakòz pwason yo deplase nan dlo pi fon, sa ki fè yo pi difisil pou jwenn.

Fwon ki fèmen

Fwon oklu yo rive lè yon devan frèt depase yon devan cho, leve mas lè cho a anlè mas lè frèt la.

Fwon Occluded anjeneral pote tanperati pi fre, van rafal, ak presipitasyon. Fwon ki fèmen yo ka lakòz pwason yo vin pi aktif ak manje pi souvan, men yo ka lakòz pwason yo vin iregilye ak enprevizib.

Tan FrontEfè sou lapèch
Front FwadPwason ka vin pi aktif epi li ka deplase nan dlo ki pi fon. Bon moman pou eseye nouvo tach lapèch oswa teknik. Sèvi ak lasis oswa Garnier ki kreye bri ak Vibration pou atire pwason.
Cho devanPwason ka vin mwens aktif epi deplase nan dlo pi fon. Bon moman pou konsantre sou pwan pi gwo pwason. Sèvi ak lasis oswa Garnier ki imite bèt natirèl.
Estasyonè devanPwason ka vin enprevizib ak pi difisil pou trape. Konsantre sou lapèch nan zòn kote pwason yo konnen yo rasanble. Sèvi ak lasis oswa Garnier ki matche ak sous manje natirèl.
Front OkliPwason ka vin pi aktif epi li ka deplase nan dlo ki pi fon. Bon moman pou eseye nouvo tach lapèch oswa teknik. Sèvi ak lasis oswa Garnier ki kreye bri ak Vibration pou atire pwason.

Fwon tan lapèch ak presyon barometrik

Konsèy pou ajiste estrateji lapèch ou

Ajiste estrateji lapèch ou ki baze sou fwon move tan yo ka ogmante chans ou genyen pou w reyisi. Men kèk konsèy pou konsidere:

Front frèt

Pandan fron frèt, pwason yo gen tandans vin pi aktif ak manje pi souvan. Sa a se yon bon moman pou pwason nan dlo ki pa fon, paske pwason yo ka deplase pi pre sifas la pou yo manje. Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki kreye bri ak Vibration pou atire pwason, paske yo ka plis vle mòde.

Lapèch pandan yon devan frèt tou se yon bon moman pou eseye nouvo tach lapèch oswa teknik, kòm pwason ka plis vle fè eksperyans ak diferan kalite manje.

Fwon cho

Pandan fron cho, pwason yo gen tandans vin mwens aktif ak manje mwens souvan. Sa a se yon bon moman pou pwason nan dlo pi fon, paske pwason yo ka deplase pi fon pou evite limyè solèy la. Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki imite bèt natirèl, kòm pwason ka gen plis pridan sou mòde pandan peryòd sa yo.

Lapèch pandan yon devan cho se tou yon bon moman pou konsantre sou pwan pi gwo pwason, menm jan yo ka mwens aktif men plis dispoze pou pran yon pi gwo vivant.

Front estasyonè

Pandan fwon estasyonè, pwason yo gen tandans enprevizib ak pi difisil pou trape. Sa a se yon bon moman pou konsantre sou lapèch nan zòn kote pwason yo konnen yo rasanble, tankou estrikti anba dlo oswa drop-off.

Fwon ki fèmen

Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki matche ak sous manje natirèl yo nan zòn nan, paske pwason yo ka pi selektif sou sa yo manje.

Pandan fwon ki fèmen, pwason yo gen tandans vin pi aktif ak manje pi souvan. Sa a se yon bon moman pou pwason nan dlo ki pa fon, paske pwason yo ka deplase pi pre sifas la pou yo manje. Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki kreye bri ak Vibration pou atire pwason, paske yo ka plis vle mòde. Lapèch pandan yon devan ki fèmen se tou yon bon moman pou eseye nouvo tach lapèch oswa teknik, kòm pwason yo ka.

Epizòd lapèch

Tan ak presyon barometrik

Lè li rive lapèch, move tan enpòtan ak presyon barometrik se youn si faktè ki gen plis enpak pou konsidere lè w ap planifye nenpòt vwayaj lapèch. Li ka anpil afekte konpòtman an manje nan pwason epi finalman detèmine siksè nan ekspedisyon lapèch ou a. Konprann ki jan presyon barometrik afekte lapèch ka ede w pran desizyon enfòme sou ki lè ak ki kote pou lapèch.

Tan ak presyon barometrik se de faktè enpòtan ki ka afekte kondisyon lapèch. Chanjman nan modèl move tan, tankou prezans nan fwon, ka lakòz fluctuations nan presyon barometrik, ki an vire ka afekte konpòtman pwason ak modèl manje. Konprann kijan faktè sa yo kominike ka ede pechè yo planifye vwayaj lapèch yo epi ogmante chans pou yo reyisi.

Vue lapèch nan gwo presyon

Barometrik Presyon

Youn nan fason prensipal ke move tan afekte lapèch se nan chanjman nan presyon bawometrik. Lè yon devan apwoche, pou egzanp, presyon barometrik ka kòmanse tonbe, ki ka lakòz pwason vin pi aktif ak manje pi souvan. Nan lòt men an, lè sistèm presyon ki wo yo an plas, pwason ka vin mwens aktif ak pi difisil pou trape.

Yon lòt fason ke move tan ka afekte lapèch se nan chanjman nan tanperati dlo. Fluctuations Tanperati yo ka lakòz pwason yo deplase nan diferan zòn nan dlo a, ki ka gen enpak sou ki kote ak ki jan pechè yo ta dwe pwason. Pa egzanp, pandan jou ete ki cho yo, pwason yo ka deplase nan dlo pi fon pou jwenn tanperati ki pi fre, pandan ke pandan mwa ki pi fre, pwason yo ka deplase nan dlo ki pi fon pou chofe.

Finalman, kle nan siksè lapèch se ke yo te kapab adapte yo ak chanjman move tan ak kondisyon presyon barometrik.

Sa a ka enplike chanje kalite Garnier oswa lasisiy yo itilize, ajiste pwofondè kote ou pwason, oswa chanje kote plas lapèch ou a.

Lè yo peye atansyon sou move tan an epi yo dispoze fè chanjman jan sa nesesè, pechè yo ka ogmante chans pou yo pwan pwason ak gen yon jou siksè sou dlo a.

Ki sa ki presyon barometrik?

Presyon barometrik, ke yo rele tou presyon atmosferik, se fòs ki egzèse pa pwa molekil lè nan atmosfè a. Li mezire nan inite presyon yo rele milibar (mb) oswa pous mèki (inHg). Presyon an mwayèn barometrik nan nivo lanmè a se alantou 1013 mb oswa 29.92 inHg.

Lapèch Vue

Kijan presyon barometrik afekte lapèch

Presyon barometrik ka afekte anpil konpòtman pwason. Chanjman nan presyon bawometrik ka lakòz pwason deplase nan dlo a, chanje modèl manje yo, epi afekte volonte yo mòde.

Ba presyon

Lè presyon bawometrik tonbe, li kreye sistèm presyon ki ba. Pwason yo gen tandans vin pi aktif pandan peryòd sa yo paske diminisyon nan presyon ka lakòz blad pipi naje yo elaji, fè li pi fasil pou yo naje ak manje.

Presyon ba souvan asosye ak jou twoub, twoub, ak lapli.

Presyon ki wo

Lè presyon bawometrik monte, li kreye sistèm presyon wo. Pwason yo gen tandans vin mwens aktif pandan peryòd sa yo paske ogmantasyon nan presyon ka lakòz blad pipi naje yo kontra, sa ki fè li pi difisil pou yo naje ak manje.

Gwo presyon souvan asosye ak jou klè, solèy.

Presyon ki estab

Presyon barometrik ki estab rive lè presyon an rete konsistan sou yon peryòd de tan.

Pwason yo gen tandans pi previzib pandan peryòd sa yo paske konpòtman yo mwens afekte pa chanjman presyon.

Konsèy pou ajiste estrateji lapèch ou a pou move tan

Ajiste estrateji lapèch ou ki baze sou chanjman presyon bawometrik yo ka ogmante chans ou genyen anpil siksè. Men kèk konsèy pou konsidere:

Ba presyon

Pandan sistèm presyon ba, pwason yo gen tandans vin pi aktif epi yo manje pi souvan. Sa a se yon bon moman pou pwason nan dlo ki pa fon, paske pwason yo ka deplase pi pre sifas la pou yo manje. Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki kreye bri ak Vibration pou atire pwason, paske yo ka plis vle mòde.

Lapèch pandan presyon ba se tou yon bon moman pou eseye nouvo tach lapèch oswa teknik, kòm pwason ka plis vle fè eksperyans ak diferan kalite manje.

Presyon ki wo

Pandan sistèm presyon ki wo, pwason yo gen tandans mwens aktif epi yo manje mwens souvan. Sa a se yon bon moman pou pwason nan dlo pi fon, paske pwason yo ka deplase pi fon pou evite limyè solèy la. Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki imite bèt natirèl, kòm pwason ka gen plis pridan sou mòde pandan peryòd sa yo.

Lapèch pandan gwo presyon tou se yon bon moman pou konsantre sou pwan pi gwo pwason, menm jan yo ka mwens aktif men plis vle pran yon pi gwo Garnier.

Presyon ki estab

Pandan peryòd presyon ki estab, pwason yo gen tandans gen plis previzib ak konsistan nan konpòtman yo.

Sa a se yon bon moman pou lapèch nan zòn kote pwason yo konnen yo rasanble, tankou estrikti anba dlo oswa drop-off.

Sèvi ak lasisiy oswa Garnier ki matche ak sous manje natirèl yo nan zòn nan, paske pwason yo ka pi selektif sou sa yo manje.

Eksplore Fason pou Lapèch

Presyon barometrik ak efè sou pwochen vwayaj lapèch ou a

Kòm ou ka wè, presyon barometrik se yon faktè enpòtan pou konsidere lè w ap planifye yon vwayaj lapèch. Konprann ki jan li afekte konpòtman pwason yo ka ogmante chans ou genyen anpil siksè. Lè w ajiste estrateji lapèch ou a ki baze sou chanjman presyon barometrik, ou ka maksimize chans ou genyen pou w pran pwason w ap chèche a.

Sonje byen, lapèch se yon atizay osi byen ke yon syans, kidonk pa bezwen pè fè eksperyans ak diferan teknik ak metòd jiskaske ou jwenn sa ki pi bon pou ou.

Ranche,
Abònman ak Landed Fishing

Gid ekspè nou yo pataje konsèy ak teknik, montre kaptivan sezisman espès pwason popilè tankou wouj, snook, ak tarpon.

Jwi bon jan kalite videyo ki kaptire eksitasyon an nan trape an ak defi nan Gòlf Meksik la.

Istwa lapèch nan dlo sale

Tout Istwa Web

Istwa lapèch nan dlo sale, konsèy ak gid Plonje nan mond lan sezisman lapèch nan dlo sale! Koleksyon nou an nan istwa AMP sou entènèt pote ou dwat nan kè a nan aksyon an. Kit…

Li piplis